Friday, December 28, 2012

Dừng tuyển sinh thạc sĩ 161 ngành học


Dừng tuyển sinh thạc sĩ 161 ngành học


Thứ Sáu, 28/12/2012 21:26

(NLĐO) - Bộ GD-ĐT cũng quyết định dừng tuyển sinh thạc sĩ từ năm 2013 đối với 9 cơ sở đào tạo thạc sĩ của ĐH Quốc gia Hà Nội.

Bộ GD-ĐT chiều 28-12 đã thông báo dừng tuyển sinh 161 chuyên ngành thạc sĩ từ năm 2013 do không đáp ứng điều kiện quy định.

Chậm nhất đến ngày 31-12-2014, nếu các nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ tuyển sinh của chuyên ngành nêu trên được khắc phục, cơ sở đào tạo báo cáo Bộ để được xem xét cho phép tuyển sinh trở lại.

Sau ngày 31-12-2014, Bộ GD-ĐT sẽ thu hồi Quyết định cho phép đào tạo của các chuyên ngành chưa khắc phục được các nguyên nhân bị đình chỉ và không báo cáo về Bộ.

Cùng ngày, Bộ GD-ĐT cũng đã có văn bản gửi ĐH Quốc gia Hà Nội thông báo kết quả rà soát, thống kê các chuyên ngành thạc sĩ. Theo Bộ GD-ĐT, việc thu thập các báo cáo thống kê của các cơ sở đào tạo thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội chưa đầy đủ. Hiện tại, trường còn 5 cơ sở đào tạo thạc sĩ chưa nộp báo cáo và 4 cơ sở nộp báo cáo không hoàn chỉnh.
Bộ GD-ĐT quyết định dừng tuyển sinh thạc sĩ từ năm 2013 đối với 9 cơ sở đào tạo thạc sĩ của ĐH Quốc gia Hà Nội đến khi nhận được thông báo của Bộ về kết quả xử lý báo cáo thống kê của các cơ sở đào tạo này.

No comments:

Post a Comment